ไหว้เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ ขอพรความรักแห่ง Byakue Dai-kannon 慈眼院

เจ้าแม่กวนอิม องค์ใหญ่ แห่งเบียคคุอิ ไดคันนง (Byakue Dai-kannon 慈眼院) สัญลักษณ์ของเมืองทาคาซากิ จ.กุนมะ เป็นรูปปั้นองค์เจ้าแม่กวนอิมชุดขาว ถือว่าองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1936  องค์เจ้าแม่กวนอิมมีความสูงถึง 41.80 เมตร หนัก 5985 ตัน ภายในองค์เจ้าแม่กวนอิม มี  9 ชั้น สำหรับเข้าชมด้านในองค์เจ้าแม่กวนอิม แต่ละชั้นจะมีหน้าต่างเล็กๆ ที่สามารถชมวิวเมืองได้ รวมถึงแต่ละชั้นจะประกอบด้วยรูปปั้นเทพเจ้า ประวัติต่างๆ และภาพวาดเทพเจ้าองค์ต่างๆ


องค์เจ้าแม่กวนอิมท่ามกลางดอกซากุระ ขอพรความรัก เบียคคุอิ ไดคันนง (Byakue Dai-kannon) เมืองทาคาซากิ จ.กุนมะ

องค์เจ้าแม่กวนอิมท่ามกลางดอกซากุระช่างงดงามยิ่งนัก


บรรยากาศ ซากุระ เจ้าแม่กวนอิม ขอพรความรัก เบียคคุอิ ไดคันนง (Byakue Dai-kannon) เมืองทาคาซากิ จ.กุนมะ

ฤดูกาลของซากุระผลิบาน


แผนที่เจ้าแม่กวนอิม ขอพรความรัก เบียคคุอิ ไดคันนง (Byakue Dai-kannon) เมืองทาคาซากิ จ.กุนมะ

แผนที่บริเวณโดยรอบ


ร้านขายขนมของฝาก เจ้าแม่กวนอิม ขอพรความรัก เบียคคุอิ ไดคันนง (Byakue Dai-kannon) เมืองทาคาซากิ จ.กุนมะ

ร้านขายขนมของฝาก ของที่ระลึกต่างๆ


เจ้าแม่กวนอิม ขอพรความรัก เบียคคุอิ ไดคันนง (Byakue Dai-kannon) เมืองทาคาซากิ จ.กุนมะ

เจ้าแม่กวนอิม ขอพรความรัก เบียคคุอิ ไดคันนง (Byakue Dai-kannon) เมืองทาคาซากิ จ.กุนมะ

เจ้าแม่กวนอิม ขอพรความรัก เบียคคุอิ ไดคันนง (Byakue Dai-kannon) เมืองทาคาซากิ จ.กุนมะ

เจ้าแม่กวนอิม ขอพรความรัก เบียคคุอิ ไดคันนง (Byakue Dai-kannon) เมืองทาคาซากิ จ.กุนมะ

ช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ถึงวันไวท์เดย์ มีการประดับตกแต่งบริเวณด้วยรูปหัวใจ


เจ้าแม่กวนอิม ขอพรความรัก เบียคคุอิ ไดคันนง (Byakue Dai-kannon) เมืองทาคาซากิ จ.กุนมะ

เจ้าแม่กวนอิม ขอพรความรัก เบียคคุอิ ไดคันนง (Byakue Dai-kannon) เมืองทาคาซากิ จ.กุนมะ

บรรยากาศ เจ้าแม่กวนอิม ขอพรความรัก เบียคคุอิ ไดคันนง (Byakue Dai-kannon) เมืองทาคาซากิ จ.กุนมะ

บรรยากาศ ซากุระ เจ้าแม่กวนอิม ขอพรความรัก เบียคคุอิ ไดคันนง (Byakue Dai-kannon) เมืองทาคาซากิ จ.กุนมะ

เจ้าแม่กวนอิม ขอพรความรัก เบียคคุอิ ไดคันนง (Byakue Dai-kannon) เมืองทาคาซากิ จ.กุนมะ

บรรยากาศ เจ้าแม่กวนอิม ขอพรความรัก เบียคคุอิ ไดคันนง (Byakue Dai-kannon) เมืองทาคาซากิ จ.กุนมะ

บรรยากาศ เจ้าแม่กวนอิม ขอพรความรัก เบียคคุอิ ไดคันนง (Byakue Dai-kannon) เมืองทาคาซากิ จ.กุนมะ

วันเสาร์ที่ 4 ของเดือนสิงหาคมเป็นประจำทุกปี มีการจัดเทศกาล “มันโดเอะ” เป็นการจุดเทียนไขเพื่อถวายแด่พระพุทธเจ้า โดยทั่วทั้งบริเวณจะถูกประดับประดาไปด้วยโคมไฟเทียนไขอย่างสว่างไสวงดงาม


บรรยากาศ เจ้าแม่กวนอิม ขอพรความรัก เบียคคุอิ ไดคันนง (Byakue Dai-kannon) เมืองทาคาซากิ จ.กุนมะ

บรรยากาศ เจ้าแม่กวนอิม ขอพรความรัก เบียคคุอิ ไดคันนง (Byakue Dai-kannon) เมืองทาคาซากิ จ.กุนมะ

บรรยากาศ เจ้าแม่กวนอิม ขอพรความรัก เบียคคุอิ ไดคันนง (Byakue Dai-kannon) เมืองทาคาซากิ จ.กุนมะ

ป้าน เจ้าแม่กวนอิม ขอพรความรัก เบียคคุอิ ไดคันนง (Byakue Dai-kannon) เมืองทาคาซากิ จ.กุนมะ

ป้ายด้านนใน เจ้าแม่กวนอิม ขอพรความรัก เบียคคุอิ ไดคันนง (Byakue Dai-kannon) เมืองทาคาซากิ จ.กุนมะ

เจ้าแม่กวนอิม ขอพรความรัก เบียคคุอิ ไดคันนง (Byakue Dai-kannon) เมืองทาคาซากิ จ.กุนมะ

องค์เทพพระเจ้าในแต่ละชั้น


เจ้าแม่กวนอิม ขอพรความรัก เบียคคุอิ ไดคันนง (Byakue Dai-kannon) เมืองทาคาซากิ จ.กุนมะ

เจ้าแม่กวนอิม ขอพรความรัก เบียคคุอิ ไดคันนง (Byakue Dai-kannon) เมืองทาคาซากิ จ.กุนมะ

เครื่องราง เจ้าแม่กวนอิม ขอพรความรัก เบียคคุอิ ไดคันนง (Byakue Dai-kannon) เมืองทาคาซากิ จ.กุนมะ

เครื่องราง เจ้าแม่กวนอิม ขอพรความรัก เบียคคุอิ ไดคันนง (Byakue Dai-kannon) เมืองทาคาซากิ จ.กุนมะ

เครื่องรางนำโชคประจำปีเกิด


เครื่องราง เจ้าแม่กวนอิม ขอพรความรัก เบียคคุอิ ไดคันนง (Byakue Dai-kannon) เมืองทาคาซากิ จ.กุนมะ

เครื่องราง เจ้าแม่กวนอิม ขอพรความรัก เบียคคุอิ ไดคันนง (Byakue Dai-kannon) เมืองทาคาซากิ จ.กุนมะ

การจัดเทศกาลด้ายแดงแห่งความรัก ช่วงวันวาเลนไทน์ถึงวันไวท์เดย์ มีเครื่องรางนำโชคและของที่ระลึกที่จำหน่ายเฉพาะในช่วงเทศกาลนี้เท่านั้น


บรรยากาศ เจ้าแม่กวนอิม ขอพรความรัก เบียคคุอิ ไดคันนง (Byakue Dai-kannon) เมืองทาคาซากิ จ.กุนมะ

บรรยากาศ เจ้าแม่กวนอิม ขอพรความรัก เบียคคุอิ ไดคันนง (Byakue Dai-kannon) เมืองทาคาซากิ จ.กุนมะ

บรรยากาศ เจ้าแม่กวนอิม ขอพรความรัก เบียคคุอิ ไดคันนง (Byakue Dai-kannon) เมืองทาคาซากิ จ.กุนมะ

ไหว้พระ เจ้าแม่กวนอิม ขอพรความรัก เบียคคุอิ ไดคันนง (Byakue Dai-kannon) เมืองทาคาซากิ จ.กุนมะ

สะพานแดง เจ้าแม่กวนอิม ขอพรความรัก เบียคคุอิ ไดคันนง (Byakue Dai-kannon) เมืองทาคาซากิ จ.กุนมะ

รูปปั้น เจ้าแม่กวนอิม ขอพรความรัก เบียคคุอิ ไดคันนง (Byakue Dai-kannon) เมืองทาคาซากิ จ.กุนมะ

ป้าย เจ้าแม่กวนอิม ขอพรความรัก เบียคคุอิ ไดคันนง (Byakue Dai-kannon) เมืองทาคาซากิ จ.กุนมะ

รอยเท้า เจ้าแม่กวนอิม ขอพรความรัก เบียคคุอิ ไดคันนง (Byakue Dai-kannon) เมืองทาคาซากิ จ.กุนมะ

รอยพระบาทขนาดใหญ่ของคันนงซามะ


บรรยากาศภายใน เจ้าแม่กวนอิม ขอพรความรัก เบียคคุอิ ไดคันนง (Byakue Dai-kannon) เมืองทาคาซากิ จ.กุนมะ

น้ำตกจากภูเขาที่มีบ่อปลาให้พักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งบริเวณโดยรอบวิวทิวทัศน์สวยงาม มีความสงบร่มเย็น


 

เพื่อนๆท่านใด ที่มีโอกาสได้มาท่องเที่ยวที่จังหวัดกุนมะ สามารถมาสักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ ณ Byakue Dai-kannon เพื่อเป็นสิริมงคลได้นะคะ

 

ข้อมูลที่สำคัญ เจ้าแม่กวนอิม เบียคคุอิ ไดคันนง (Byakue Dai-kannon) เมืองทาคาซากิ จ.กุนมะ


สถานที่ตั้ง ณ จังหวัดกุนมะ : 2710-1 Ishihara-machi, Takasaki-shi, Gunma

เวลาเปิด-ปิด :
ช่วงเดือนมีนาคม-ตุลาคม 09.00 – 17.00 น.
ช่วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ 09.00 – 16.30 น.

ค่าเข้าชม :
ผู้ใหญ่  ราคา 300 เยน
เด็ก-นักเรียนมัธยมต้น ราคา 100 เยน

การเดินทาง :
・ โดยรถบัส ใช้เวลาประมาณ 25 นาที จากสถานีรถไฟ JR Takasaki (จุดขึ้นรถบัสอยู่ที่บริเวณประตูทางออกทิศตะวันตก (West Exit) ของสถานี) นั่งรถบัสไปลงที่ป้าย “คันนง ซันโจ” แล้วเดินประมาณ 10 นาทีถึงองค์เจ้าแม่กวนอิม (ระหว่างทางมีร้านขายของที่ระลึกให้เดินชมชิมช็อปกันอย่างเพลิดเพลิน) หรือจะลงที่ป้าย “เบียคคุอิ คันนง มาเอะ” เดินไปถึงองค์พระได้เพียง 2 นาทีเท่านั้น
・ โดยรถยนต์ ใช้เวลาประมาณ 20 นาที จาก Maebashi IC ของทางด่วน Kan-Etsu  บริเวณเบียคคุอิ คันนง มีที่จอดรถสะดวกสบาย ค่าจอดสำหรับรถยนต์ประมาณ 430 เยน/ครั้ง บริเวณใจกลางลานจอด มีรอยพระบาทขนาดใหญ่ของคันนงซามะด้วย

เว็บไซต์ : http://takasakikannon.or.jp