อัตราการฆ่าตัวตายของญี่ปุ่น"ลดลง"ติดต่อกันเป็นปีที่ 9

ผลสำรวจพบว่าปีที่แล้วมีจำนวนประชากรญี่ปุ่นที่ปลิดชีพตัวเองต่ำกว่า 21,000 คน ในรอบ 37 ปี อีกทั้งยังลดลงอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่ 9

บริการรับปรึกษาปัญหาผ่านโซเชียลมีเดียได้ผล!

กระทรวงสาธารณสุขและแรงงานของญี่ปุ่น ออกมาเปิดเผยว่า ปี 2018 ที่ผ่านมา มีประชากรญี่ปุ่นปลิดชีพตัวเองเป็นจำนวน 20,598 คน เทียบแล้ว ในประชากรญี่ปุ่น 1 แสนคนจะมีคนฆ่าตัวตาย 16.3 คน อาจเป็นจำนวนที่น่าตกใจสำหรับชาวต่างชาติอย่างเรา แต่นี่ถือเป็นจำนวนที่ลดลงมาแล้ว มีจำนวนลดลงจากปี 2017 ราว ๆ 700 คน อีกทั้งยังน้อยที่สุดในรอบ 37 ปี ตั้งแต่ปี 1981 โดยหากดูที่เพศสภาพแล้ว มีจำนวนผู้ชายฆ่าตัวตายมากกว่าผู้หญิง 2.2 เท่า

กระทรวงสาธารณสุขและแรงงานของญี่ปุ่น คาดว่าปัจจัยที่ทำให้อัตราการฆ่าตัวตายลดลง คือ สภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้น และ องค์กรต่าง ๆ มีการเปิดให้บริการปรึกษาปัญหาผ่านทาง LINE หรือ โซเชียลมีเดียต่าง ๆ จึงคิดว่าการปรึกษาผ่านโซเชียลมีเดยได้ผลดี

เยาวชนมีอัตราการฆ่าตัวตายสูงขึ้นอีกด้านหนึ่ง เมื่อมาเจาะลึกที่ข้อมูลแล้วพบว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤศจิกายน ปี 2018 มีจำนวนเยาวชนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะฆ่าตัวตายถึง 543 คน หากเทียบช่วงเวลาเดียวกันกับปี 2017 มีจำนวนเพิ่มมา 16 คน ส่วนปัจจัยที่ทำให้เยาวชนตัดสินใจปลิดชีพตัวเองมากที่สุดคงหนีไม่พ้น "ปัญหาที่โรงเรียน" รองมาคือ ปัญหาสุขภาพ และ ปัญหาครอบครัว

ปัญหาการกลั่นแกล้งในโรงเรียนยังถือเป็นปัญหาใหญ่ที่ญี่ปุ่นยังคงต้องแก้ต่อไป เป็นเรื่องน่ายินดีที่ปัญหาการฆ่าตัวตายในญี่ปุ่นมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่อีกด้านก็เป็นเรื่องไม่ดีนักที่มีจำนวนเยาวชนฆ่าตัวตายเพิ่มสูงขึ้น ในประเทศที่อัตราการเกิดตกต่ำลงเรื่อยๆอย่างญี่ปุ่น

ที่มา asahi news24 tbs