ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้เข้าร่วม Focus Group Interview

Posted by :

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้เข้าร่วม Focus Group Interview

มีดังนี้

01.บุศกร พืชเพ็ญ
02.อุลิสาณ์ พาชีครีพาพล
03.ปาริฉัตร แจ้งไพร
04.Kitipan Taesuwan
05.อรทัย ตัตวธร
06.พิยะณัฐ ศานติวินิจฉัย
07.ธรรมดา ศักดิ์ประชาวุฒิ
08.สุธาทิพย์ ขุนทอง
09.ภัทรพัสส์ วรวงศ์เธอ
10.ณิชารัศม์ วงศ์นิตยเลิศ

เราจะทำการติดต่อท่านไปในภายหลัง

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง