ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้เข้าร่วม Focus Group Interview

 • Posted by : JGBTHAI

  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้เข้าร่วม Focus Group Interview

  มีดังนี้

  01.บุศกร พืชเพ็ญ
  02.อุลิสาณ์ พาชีครีพาพล
  03.ปาริฉัตร แจ้งไพร
  04.Kitipan Taesuwan
  05.อรทัย ตัตวธร
  06.พิยะณัฐ ศานติวินิจฉัย
  07.ธรรมดา ศักดิ์ประชาวุฒิ
  08.สุธาทิพย์ ขุนทอง
  09.ภัทรพัสส์ วรวงศ์เธอ
  10.ณิชารัศม์ วงศ์นิตยเลิศ

  เราจะทำการติดต่อท่านไปในภายหลัง