ประมวลภาพนาทีประวัติศาสตร์ การเสด็จขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ

วันที่ 1 พฤษภาคม ปีศักราชเรย์วะที่ 1 (ค.ศ.2019) เป็นอีกหนึ่งวันที่สำคัญยิ่งต่อประวัติศาสตร์ประเทศญี่ปุ่น เพราะเป็นวันเปลี่ยนผ่านยุครัชสมัยจาก "ยุคเฮเซ" สู่ "ยุคเรย์วะ" อย่างเป็นทางการ และสิ่งที่แสดงให้เห็นชัดถึงการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ก็คือ การเสด็จขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ จักรพรรดิองค์ใหม่ของประเทศญี่ปุ่น โดยผ่าน "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก"

สำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ได้แบ่งออกเป็นพิธีการทั้งหมด 2 ช่วง ได้แก่

ช่วงที่ 1 "เคนจิโตโชเค โนะ กิ" (剣璽等承継の儀) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเวลา 10.30-10.40 น. ตามเวลาประเทศญี่ปุ่น เป็นพิธีที่เจ้าชายนารุฮิโตะ มกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่นทำการตอบรับเพื่อสืบทอดตำแหน่งสมเด็จพระจักรพรรดิ

ในพิธีดังกล่าว ทางมหาดเล็กได้ทำการอัญเชิญ 2 ใน 3 ของพระราชกกุธภัณฑ์ ได้แก่ พระขรรค์คุซานางิ และอัญมณียาซากานิ โนะ มางะตามะ ตลอดจนพระราชลัญจกรประจำพระองค์ และตราสัญลักษณ์ของประเทศมาวางไว้ที่โต๊ะหน้าพระพักตร์สมเด็จพระจักรพรรดิองค์ใหม่ โดยมีเชื้อพระวงศ์ผู้ใหญ่ที่เป็นบุรุษและผู้แทนรัฐบาล รวมทั้งนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ และคณะรัฐมนตรีร่วมเป็นสักขีพยาน ส่วนสมเด็จพระจักรพรรดิหลวงอากิฮิโตะ สมเด็จพระจักรพรรดินีมิจิโกะ พระพันปีหลวง และสมาชิกราชวงศ์ที่เป็นสตรีไม่ได้เข้าร่วมพิธีด้วยและเมื่อเสร็จพิธี ทางมหาดเล็กก็ได้นำพระขรรค์คุซานางิ และอัญมณียาซากานิ โนะ มางะตามะ ออกจากห้อง จากนั้น สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ จักรพรรดิองค์ใหม่ของญี่ปุ่น พร้อมด้วยเจ้าชายฟุมิฮิโตะ พระราชอนุชาของสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ รัชทายาทลำดับที่ 1 และเจ้าชายมาซาฮิโตะ พระราชอนุชาของสมเด็จพระจักรพรรดิหลวงอากิฮิโตะ รัชทายาทลำดับที่ 3 ได้เสด็จออกจากห้อง ตามด้วยทางมหาดเล็กที่นำพระราชลัญจกรประจำพระองค์ และตราสัญลักษณ์ของประเทศออกจากห้องเช่นกันช่วงที่ 2 "โซคุอิ โกะโจเคน โนะ กิ" (即位後朝見の儀) เป็นพิธีเสด็จขึ้นครองราชย์อย่างเป็นทางการของสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ โดยได้มีขึ้นเมื่อเวลา 11.10 น. ตามเวลาประเทศญี่ปุ่นเมื่อถึงเวลา สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะได้เสด็จออก ณ “ห้องต้นสน” หรือ “มัตสึโนะมะ” พร้อมด้วยสมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะ และสมาชิกราชวงศ์ ทั้งนี้ สมเด็จพระจักรพรรดิหลวงอากิฮิโตะ และ สมเด็จพระจักรพรรดินีมิจิโกะ พระพันปีหลวง ไม่ได้เสด็จมาเข้าร่วมพิธีด้วยจากนั้น สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะได้ทรงมีพระบรมราโชวาทครั้งแรก ซึ่งท่านได้ทรงตรัสไว้ดังนี้

"I swear that I will act according to the Constitution and fulfill my responsibility as the symbol of the State and of the unity of the people of Japan, while always turning my thoughts to the people and standing with them.

"จะปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยความรับผิดชอบ ในฐานะสัญลักษณ์ของประเทศและศูนย์รวมใจของชาวญี่ปุ่น และจะอยู่เคียงข้างประชาชน"จากนั้น นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ ก็ได้ออกมากล่าวถวายพระพรในฐานะตัวแทนประชาชนชาวญี่ปุ่น โดยมีสมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะ สมาชิกราชวงศ์ และเหล่าผู้แทนรัฐบาลร่วมเป็นสักขีพยานและเมื่อนายกรัฐมนตรีกล่าวถวายพระพรแล้ว สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ สมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะ พร้อมด้วยสมาชิกราชวงศ์ก็ได้เสด็จออกจากห้อง เป็นอันเสร็จพิธี

และนี่ก็คือพระราชพิธีสำคัญที่เกิดขึ้นในวันแรกของศักราชเรย์วะของประเทศญี่ปุ่นค่ะ ซึ่งหลังจากนี้ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2019 สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะและสมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะจะได้เสด็จออกพบกับพสกนิกรเป็นครั้งแรกที่พระราชวังอิมพีเรียล โดยคาดว่าจะมีพสกนิกรไปร่วมถวายพระพรนับแสนคนในช่วงวันหยุดยาว 10 วัน ส่วนพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างเป็นทางการของสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ จะมีขึ้นในวันที่ 22 ตุลาคม 2019 โดยจะมีแขกผู้ทรงเกียรติจากเกือบ 200 ประเทศเข้าร่วม

สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ ทรงเป็นจักรพรรดิญี่ปุ่นองค์ที่ 126 โดยทรงขึ้นครองราชสมบัติต่อจากสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 1960 สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะทรงสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกะคุชูอินและมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ทรงมีความสนพระทัยในเรื่องของประวัติศาสตร์และดนตรี อีกทั้งยังทรงโปรดปรานการสีวิโอลาอีกด้วย

พระองค์ทรงอภิเษกสมรสกับ มาซาโกะ โอวาดะ (สมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะ) ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ในสาขาเศรษฐศาสตร์ และทางด้านการทูตที่กระทรวงการต่างประเทศ ทรงมีพระราชธิดาองค์เดียว คือ เจ้าหญิงไอโกะ แต่เนื่องจากในกฎมณเฑียรบาลได้ห้ามไม่ให้สตรีขึ้นครองราชย์ จึงทำให้รัชทายาทลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2 เป็นของเจ้าชายฟุมิฮิโตะ พระราชอนุชาของสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ และเจ้าชายฮิซาฮิโตะ พระราชโอรสของเจ้าชายฟุมิฮิโตะ

สำหรับใครที่ต้องการชมคลิปพระราชพิธีบรมราชาภิเษกย้อนหลัง สามารถเข้าไปชมได้ตามคลิปด้านล่างนี้นะคะ

ช่วงที่ 1 "เคนจิโตโชเค โนะ กิ" (剣璽等承継の儀)ช่วงที่ 2 "โซคุอิ โกะโจเคน โนะ กิ" (即位後朝見の儀)ขอขอบคุณภาพจากคลิปวิดีโอถ่ายทอดสดพระราชพิธีสละราชสมบัติทางช่อง YouTube: 首相官邸