มาเขียนคำอธิษฐานก่อนวันเทศกาลทานาบาตะกัน

ทานาบาตะ (七夕) เป็นงานฉลองดวงดาวของญี่ปุ่น ตรงกับวันที่ 7 เดือน 7 ของทุกปี เทศกาลนี้เป็น 1 ใน 5 เทศกาล ที่บอกถึงการเปลี่ยนฤดูกาลในประเทศญี่ปุ่น และเชื่อว่าเป็นวันที่โอริฮิเมะ สาวทอผ้าจะได้มาพบกับฮิโกโบชิ ชายเลี้ยงวัวปีละหนึ่งครั้งค่ะ

เราสามารถเขียนคำอธิษฐานและนำไปแขวนไว้บนกิ่งไผ่กันได้ที่ห้างอีออน (Aeon) เลยค่ะ

หลังจับปากกาแล้ว ทางห้างมีเจลล้างมือให้ด้วยค่ะ