บ้านตุ๊กตา

พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตา (Yokohama Doll Museum) ที่เมืองโยโกฮาม่า นักท่องเทียวจะนิยมมาเฉพาะเสาร์อาทิตย์ ส่วนวันธรรมดาดูเงียบมากแอบคิดว่าตกกลางคืนจะออกมาเดินไหมน่ะ