เดินเล่นกลางทะเล ถ่ายรูปกับเสาโทริอิ

เสาโทริอิสีแดงที่ตั้งอยู่ในทะเลเมืองทาระ ถ้าหากช่วงน้ำลดเราสามารถเดินไปจนถึงเสาต้นสุดท้ายได้เลยค่ะ(ช่วงบ่ายๆ) ถ้าหากมาตอนน้ำขึ้นแล้วก็จะเห็นเสาโทริอิโผล่พ้นน้ำมาลิบๆค่ะ