ไหว้พระขอพรที่ศาลเจ้าทาเคโอะ

วันก่อนไปไหว้พระขอพรที่ศาลเจ้าทาเคโอะ ศาลเจ้าเก่าแก่ ประจำเมืองทาเคโอะ ออนเซนมาค่ะ ช่วงนี้ที่ศาลเจ้ามีการนำร่มมาประดับตกแต่ง ดูแปลกตาไปอีกแบบค่ะ