ขับรถชมซากุระในช่วงวันหยุดโกลเด้นวีค

วันหยุดโกลเด้นท์วีคปีนี้ ที่ฮอกไกโดตรงกับช่วงซากุระบานพอดีค่ะ แต่เนื่องจากทางจังหวัดกังวลว่าช่วงนี้ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าอาจจะเพิ่มขึ้นจึงปิดสวนทั้งหมดไม่ให้เข้าชม คงเหลือแต่อุโมงค์ซากุระแห่งนี้ ที่เป็นถนนสาธารณะไม่สามารถปิดได้ ทำให้คนญี่ปุ่นปรับเปลี่ยนวิธีชมซากุระจากเดินเล่น มาเป็นขับรถแทน ทำให้ถนนเส้นนี้แน่นขนัดไปเลยทีเดียว