ศาลเจ้าผิวสวย โทโยทะมะฮิเมะ

ศาลเจ้าเล็กๆนี้ตั้งอยู่ในเมืองอุเระชิโนะออนเซน โดยมีประวัติความเป็นมาว่า เจ้าหญิงโทโยทะมะได้ส่งเทพเจ้าประจำตัวพระองค์ ได้แก่ เทพเจ้าปลาบู่ ให้ลงมาช่วยรักษาชาวบ้านที่ติดโรคระบาดทางผิวหนัง เมื่อชาวบ้านได้สัมผัสตัวเทพเจ้าปลาบู่ผิวหนังก็สวย สะอาด หายดีเป็นปลิดทิ้ง ผู้คนจึงนิยมมาแช่ออนเซนที่เมืองนี้และขอพรให้มีผิวสวย