ศาลเจ้า Tagata , Aichi

ศาลเจ้า Tagata ศาลเจ้าเก่าแก่กว่า 1500 ปี โด่งดังเรื่อง ศิวลึงค์ ค่ะ

บริเวณศาลเจ้าจะเต็มไปด้วยสัญลักษณ์ของลึงค์

สำหรับคู่รักที่ต้องการมีบุตร หรือเกษตรกรที่ต้องการผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์สามารถมาขอพรได้ที่ศาลนี้ค่ะ

ทุกปีศาลนี้จะมีงานเทศกาล Komaki Honen Matsuri

เป็นเทศกาลขอพรเทพเจ้า เพื่อได้รับพืชผลอุดมสมบูรณ์ค่ะ

ใครมาเที่ยว Aichi ลองแวะมาขอพรที่ศาลเจ้า Tagata ดูค่ะ