วิธีการต่อสู้โควิด-19ของห้างดัง Aeon

ซุปเปอร์มาร์เก็ตของห้างอิออนที่ญี่ปุ่นค่อนข้างมีการรับมือที่ดีเลยค่ะ โดยมีแอกอฮอล์ล้างมือเตรียมไว้ให้ตามจุดต่างๆ และที่ดีมากเลยคือ มีแผ่นพลาสติกใสกั้นระหว่างคนข้างๆกับเรา ตอนที่เรานำของที่ซื้อแล้วมาใส่ถุงค่ะ