กินอาหารทะเลชมวิวทะเลทาระ

เมืองทาระเป็นเมืองที่โด่งดังมากเรื่องอาหารทะเลโดยเฉพาะหอยออยสเตอร์ย่างค่ะ โดยร้านต่างๆจะตั้งอยู่ติดริมทะเล เราสามารถย่างได้เองเลยค่ะ ทานไปนั่งชมบรรยากาศไปค่ะ จะเปิดช่วงตุลาคม-สิ้นมีนาคมค่ะ