สวนสาธารณะเขตอุชินาดะ คานาซาว่า ช่วงโควิทยามเย็น

เนื่องจากเมืองคานาซาว่านั้นได้ประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉินแล้ว

ทำให้มีคนออกไปเดินเล่นพักผ่อนในสวนสาธารณะบ้างค่ะ