JIRO X'Mas special Set


โปรโมชั่นพิเศษจาก Jiro Sushi มาแล้วจ้า 
*JIRO X'Mas Set for 2: Price 2,500.- 

โดยมีเมนูในเซตตามนี้เลยจ้า1) JIRO Special Salad

2) Rock Shrimps

3) Sashimi: Salmon, Akami, Hamachi, Susuki

4) Nigiri: JIRO Special, Hamachi, Salmon, Ikura, Ika, Susuki

5) Salmon steak

6) Tempura Soba

7) Moji ice-cream

*set includes refilled hot/cold greentea & Soup


 

 
jiroset2


*JIRO X'Mas Set for 3: Price 3,500.- 

โดยมีเมนูในเซตตามนี้เลยจ้า

1) Wasabil Salad

2) Rock Shrimps

3) Sashimi: Toro, Salmon, Akami, Shimaaji

4) Nigiri: Salmon special, Hamachi Finlandia, Rainbow

5) Choices of Wagyu steak (or Gindara Miso steak)

6) Choices of wagyu udon (or Tempura udon)

7) Melon

*set includes refilled hot/cold greentea & Soupโปรโมชั่นนี้มีระยะเวลาตั้งแต่ 24 ธ.ค. 56 ถึง 5 ม.ค. 57ทั้งนี้ ทางร้านยังมีกิจกรรมสอยดาวในร้านจิโร่สำหรับลูกค้าที่ทานอาหารครบทุก 1,000 บาท/ ฉลากสอยดาว ตั้งแต่ 24 ธันวาคม 2556 - 5 มกราคม 2557 

Moreover, we have lucky draw for our customer for every 1,000 Baht/ lucky draw from Dec 24, 2013- Jan5, 2014


สำหรับท่านใดสนใจไปใช้บริการของร้าน Jiro Sushi แล้วหละก็ตามไปอ่านรีวิวของร้านเพื่อเรียกน้ำย่อยกันก่อนได้เลยที่


www.www.jgbthai.com/jiro-sushi