ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้เข้าร่วมงาน JGB Birthday Party (update)

*UPDATE 23 เมษายน* เนื่องจากบางท่านได้มีการสละสิทธิ์ ทางทีมงานได้ทำการอัพเดตรายชื่อผู้โชคดีเพิ่มเติม โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้


เบญจพร สุนทราเดชอังกูร
ศิริรัตน์ แซ่จึง
ณัฐนันท์ วัฒน์วานิชชากร
ปัทมา สมบูรณ์ธนกิจ
สโรชา อ่อนเครง
ปรวี ศรีสง่า
ธิติมา อุรภีพัฒนพงศ์
ปิยะชาติ ล้อถาวร
ชณิศา ไทยเจริญ
พริษฐ์ เรืองวีรยุทธ
ศุภางค์ ทรงกิตติ
Nidtaya Aswamakin
Nayada Nakprasit
วัชรินทร์ รักอำนวยกิจ
Warun Anontrakul


 

แถ่มแทมแท้มมมมม ในที่สุดก็ได้ผู้โชคดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้า สำหรับกิจกรรม JGB Birthday Party ที่จะได้เข้าร่วมปาร์ตี้สุดพิเศษไปกับเราที่ร้าน Gyu-Kaku เอาล่ะ ไม่พูดพรํ่าทำเพลงกันมาก เราไปดูรายชื่อผู้โชคดีกันเลยจ้า

HBD Party namelist-01

 

สำหรับรายละเอียดของร้าน Gyu-kaku เพื่อนๆ สามารถดูได้ที่ http://www.jgbthai.com/gyukaku/