ศาลเจ้ายูโทะคุอินาริ

ศาลเจ้ายูโทะคุอินาริ (Yutoku Inari Shrine) อธิษฐานขอพรให้ประสบความสำเร็จทางธุรกิจการค้า การเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร และความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ศาลเจ้าเก่าแก่คู่บ้าน คู่เมืองซากะ ศาสนาพุทธนิกายชินโต ติดอันดับศาลเจ้าอินาริที่ใหญ่ 1 ใน 3 ของประเทศ