ตอนนี้ในคานาซาวา ชาวนาเริ่มทำเกษตรกันแล้วค่ะ

เป็นฤดูแห่งการเพาะปลูกจริงๆ ชาวนาส่วนใหญ่จะจัดตารางการปลูกนาและแบ่งน้ำใส่นาในแต่ละหมู่บ้านค่ะ

ช่วงนี้ชาวนาจะเพาะต้นกล้าก่อนลงนาข้าวค่ะ มีการวัดอุณหภูมิด้วยค่ะ

ในรูปคือคุณยายอายุ 77 แล้วนะคะ แข็งแรงมากๆ