มาดูราคาผักช่วงฤดูร้อน

ช่วงฤดูร้อนผักในญี่ปุ่นบางชนิดจะมีราคาแพง และบางชนิดจะมีราคาถูกค่ะ ซุปเปอร์มาร์เก็ตในญี่ปุ่นจะมีผักเปลี่ยนไปตามฤดูค่ะ ช่วงหน้าร้อนผักหลายๆอย่างก็จะคล้ายๆ ที่ไทยเลยค่ะ