ศาลเจ้า Oagata , Aichi

ศาลเจ้าแห่งการปกป้องผู้หญิง โดยเทพ Himeno Miya

ศาลเจ้านี้ตั้งอยู่ที่ Aichi ค่ะ

สำหรับใครที่ต้องการขอพรเรื่อง การคลอดลูก หรือโรคของผู้หญิงต่างๆ

สามารถมาขอพรได้ที่นี่เลยค่ะ