10 เรื่องที่นักท่องเที่ยวต้องรู้เกี่ยวกับ "เที่ยวญี่ปุ่น ปี 2022"

เตรียมเที่ยวญี่ปุ่นแบบฟรีวีซ่ากัน!! ตั้งแต่วันนี้ (11 ต.ค. 2565) เป็นต้นไป สามารถเที่ยวญี่ปุ่นได้แบบฟรีวีซ่า เหมือนเช่นเมื่อก่อนแล้ว

นอกจากข้อมูลท่องเที่ยว เช่น การเดินทาง โรงแรม อาหาร สภาพภูมิกาศ ที่ต้องศึกษาก่อนเดินทางแล้ว ยังมีข้อมูลที่จำเป็นต้องรู้ เกี่ยวกับมาตรการป้องกันโควิด และการเข้าประเทศญี่ปุ่นต่างๆ วันนี้แอดมิมรวบรวมข้อมูลมาให้แล้ว ดังนี้ค่ะ

1. ฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวไทย 15 วัน
ผู้ที่ถือพาสปอร์ตสัญชาติไทย ได้รับการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น สำหรับการพำนักระยะสั้นไม่เกิน 15 วัน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/short/novisa.html

ไม่อยู่ในญี่ปุ่นนานเกินกว่าที่ทางการญี่ปุ่นอนุญาต (overstay) 15 วัน จะถือว่าทำผิดกฎหมายการเข้าเมืองญี่ปุ่น อ่านข้อมูลการเตรียมตัวก่อนเดินทางมาญี่ปุ่น จัดทำโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพิ่มเติมได้ ที่นี่ 

 

2. แสดงใบรับรองฉีดวัคซีนโควิดครบ 3 เข็ม หรือใบรับรองผลตรวจโควิดเป็นลบ
ผู้เดินทางเข้าญี่ปุ่น จำเป็นต้องสำแดงเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง 

2.1 ใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด (3 เข็ม) ยี่ห้อตามที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศเอาไว้ในรายการใช้ในกรณีฉุกเฉิน อาทิเช่น Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Novavax, Sinopharm, Sinovac 

ดูรายละเอียดรายชื่อยี่ห้อวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลญี่ปุ่นทั้งหมด รวมถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิดได้ที่ลิงค์นี้ https://www.mhlw.go.jp/content/000997373.pdf 

โดยสามารถขอได้จากแอพพลิเคชั่น “หมอพร้อม” หัวข้อ International Certificate และกดขอหนังสือรับรองในรูปแบบดิจิทัล E-Vaccine Passport (ขอได้ฟรี)

2.2 หรือ ใบรับรองผลตรวจโควิดเป็นลบ ที่ตรวจภายใน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางจากประเทศไทย

ดูข้อกำหนดเกี่ยวกับใบรับรองผลตรวจโควิดเป็นลบ รวมถึงวิธีการตรวจ ได้ที่ลิงค์นี้ https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/border_test.html

 

3. ลงทะเบียน My SOS ก่อนบิน
แนะนำให้ลงทะเบียนล่วงหน้าใน “แอปพลิเคชั่น (หรือเว็บไซต์) MySOS” ให้แล้วเสร็จอย่างน้อย 6 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเที่ยวบินจะลงจอด

โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน รวมถึงอัพโหลด "ใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด" หรือ "ใบรับรองผลตรวจโควิดเป็นลบที่ตรวจภายใน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง" ในระบบ

ซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลที่กรอกว่าครบถ้วนแล้ว หน้าจอ MySOS จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้า ให้แสดงหน้าจอ MySOS สีฟ้าที่จุด Quarantine ณ สนามบินขาเข้าญี่ปุ่น เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการผ่านขั้นตอนนี้

หมายเหตุ:

*หากไม่มีมือถือสมาร์ทโฟน สามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ MySOS โดยให้พิมพ์เป็นเอกสารกระดาษที่แสดงผลหน้าจอ MySOS เป็นสีฟ้า แล้วยื่นแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่จุด Quarantine ณ สนามบินขาเข้าญี่ปุ่นได้เช่นกัน

**หากไม่ลงทะเบียนล่วงหน้าใน “แอปพลิเคชั่น (หรือเว็บไซต์) MySOS” หรือกรอกข้อมูลไม่ครบ (หน้าจอ MySOS เป็นสีแดงหรือสีเหลือง) จะต้องเตรียมเอกสารที่กำหนดให้ครบถ้วน อาทิ "ใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด" หรือ "ใบรับรองผลตรวจโควิดเป็นลบที่ตรวจภายใน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง" เป็นต้น โดยนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่จุด Quarantine ณ สนามบินขาเข้าญี่ปุ่น ซึ่งอาจจะใช้เวลาในการตรวจสอบ

***เด็กอายุตั้งแต่ 12 ปีลงไป สามารถทำการลงทะเบียนใน “แอปพลิเคชั่น (หรือเว็บไซต์) MySOS” พร้อมกับการลงทะเบียนของผู้ปกครองที่เดินทางด้วย โดยเลือก “Register an accompanying person”

ดูรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการลงทะเบียนล่วงหน้าใน “แอปพลิเคชั่น (หรือเว็บไซต์) MySOS” ได้ที่ลิงค์นี้ https://www.hco.mhlw.go.jp/fasttrack/en/

 

4. กรอกเอกสารเข้าประเทศ เว็บไซต์ Visit Japan 
คือเอกสารที่ปกติจะได้รับให้กรอกตอนที่อยู่บนเครื่องบิน แต่ตอนนี้มีในรูปแบบดิจิทัลแล้ว

แนะนำให้ลงทะเบียนล่วงหน้าใน “เว็บไซต์ Visit Japan” เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการศุลกากร (Immigration and Customs)

ซึ่งเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนในเว็บไซต์ Visit Japan จะได้รับ QR Code ผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าว ให้นำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่จุด Immigration and Customs ณ สนามบินขาเข้าญี่ปุ่น ในการผ่านขั้นตอนนี้

ใช้ได้กับ 6 สนามบิน Narita, Haneda, Kansai, Chubu Centrair, Fukuoka, New Chitose

ดูรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการลงทะเบียนล่วงหน้าใน “เว็บไซต์ Visit Japan” ได้ที่ลิงค์นี้ https://www.digital.go.jp/en/services/visit_japan_web-en/

เว็บไซต์ลงทะเบียน https://www.vjw.digital.go.jp

 

5. ทำประกันเดินทางที่ครอบคลุมค่ารักษากรณีติดโควิดที่ญี่ปุ่น
แนะนำให้ซื้อประกันสุขภาพสำหรับการเดินทางต่างประเทศที่ครอบคลุมเพียงพอต่อค่ารักษาพยาบาลเกี่ยวกับโควิดในญี่ปุ่น

 

6. เว็บไซต์แทน Hyperdia 
หลายคนที่ไปญี่ปุ่น มักวางแผนการเดินทางโดยค้นหารถไฟและการเดินทางผ่านเว็บไซต์ Hyperdia แต่ตอนนี้เว็บไซต์ได้ยกเลิกไปแล้ว ขอแนะนำ 3 แอพฯ/เว็บไซต์ ที่ใช้ทดแทน Hyperdia ดังนี้ค่ะ

6.1 Jorudan (aka Japan Transit Planner)


ครอบคลุม:รถไฟ เครื่องบิน และรถบัส
ข้อดีและข้อเสีย:
✅ มีตัวเลือก Japan Rail Pass (เฉพาะแอพ)
✅ แสดงสถานีระหว่างทาง (เฉพาะแอพ)
✅ แสดงหมายเลขแพลตฟอร์ม (เฉพาะแอพ)
❌ กดยกเว้นรถไฟบางประเภทไม่ได้ (ต้องจ่ายเงินเพิ่ม)

เว็บไซต์: https://world.jorudan.co.jp/mln/en/
แอพสำหรับ Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.jorudan.japantransit
แอพสำหรับ iPhone: https://apps.apple.com/us/app/japan-transit-planner/id524328198

6.2 Navitime (aka Japan Travel by Navitime)


ครอบคลุม:รถไฟ เครื่องบิน รถบัส แท็กซี่ รถยนต์ เดิน
ข้อดีและข้อเสีย:
✅ มีตัวเลือก Japan Rail Pass (และบัตรโดยสารประเภทอื่นๆ)
✅ สามารถกดยกเว้นรถไฟบางประเภทหรือประเภทการขนส่งได้
✅ แสดงค่าโดยสารแท็กซี่
✅ แสดงค่าทางด่วน
✅ มีตัวเลือกสำหรับผู้ใช้รถเข็น
✅ มีตัวเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
✅ ตั้งค่าความเร็วในการเดินได้

เว็บไซต์: https://japantravel.navitime.com/en/area/jp/route/
แอพสำหรับ Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.navitime.inbound.walk
แอพสำหรับ iPhone : https://apps.apple.com/us/app/japan-travel-route-map-jr/id686373726

6.3 Google Maps


ครอบคลุม:รถไฟ เครื่องบิน รถบัส รถยนต์ จักรยาน เดิน
ข้อดีและข้อเสีย:
✅ แสดงสถานีระหว่างทาง
✅ แสดงหมายเลขแพลตฟอร์ม
✅ มีตัวเลือกสำหรับผู้ใช้รถเข็น
❌ ไม่มีตัวเลือก Japan Rail Pass
❌ กดยกเว้นรถไฟบางประเภทไม่ได้

เว็บไซต์: https://www.google.com/maps
แอพสำหรับ Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.maps
แอพสำหรับ iPhone : https://apps.apple.com/us/app/google-maps/id585027354

 

7. JR Pass เปลี่ยนหน้าตาแล้ว และสามารถกดจองที่นั่งที่ตู้อัตโนมัติที่สถานีรถไฟได้ 
สำหรับ Pass 6 ประเภทของ JR East

 • JR EAST PASS (Tohoku area)

 • JR EAST PASS (Nagano, Niigata area)

 • JR TOKYO Wide Pass

 • JR East-South Hokkaido Rail Pass

 • JR Tohoku-South Hokkaido Rail Pass

 • Hokuriku Arch Pass


JR East มีการปรับเปลี่ยนฟีเจอร์ใหม่ๆ นี้ดังนี้

7.1 เปลี่ยนการใช้ Pass แบบกระดาษแบบเก่า เป็นใช้ตั๋ว Pass แบบใหม่ ที่สามารถใช้ได้กับประตูอัตโนมัติ หน้าตาเหมือนตั๋วรถไฟ JR ทั่วไป ใช้สอดที่ประตูแทนการยื่นโชว์กับพนักงานสถานี   (เครดิตรูปภาพ: JR East)

7.2 สามารถซื้อ Pass ได้ ผ่านตัวบริษัททัวร์ตัวแทนจำหน่ายในไทย หรือทางเว็บไซต์ออนไลน์ หรือซื้อผ่านตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติที่สถานีรถไฟ (ต้องใช้พาสปอร์ตในการซื้อ)

7.3 สามารถนำตั๋ว Pass ของตนใส่ในเครื่องจำหน่ายตั๋วโดยสารแบบจองที่นั่ง เพื่อสำรองที่นั่งบนชินคันเซนหรือรถไฟสายอื่นที่ตั๋ว Pass นั้นๆ ครอบคลุมได้ 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง https://japanrailtimes.japanrailcafe.com.sg/web/article/th/th-jr-east-rail-pass-renewal

 

8. ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด โดยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ 
ดูข้อมูลอื่นๆ ในการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น รวมถึงคำแนะนำต่างๆ ได้ที่

https://www.japan.travel/en/practical-coronavirus-information/

 

9. เบอร์ติดต่อสำหรับปรึกษา หากมีอาการโควิด หรือฉุกเฉิน
หากมีอาการของโรคโควิด ในขณะที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น สามารถติดต่อหน่วยงานให้คำปรึกษา ดังนี้

Prefectural Consultation Services for Foreigners (ในแต่ละจังหวัด) >> https://www.c19.mhlw.go.jp/area-en.html

หรือสายด่วน MHLW Coronavirus Hotline เบอร์ 0120-565653 (มีรองรับภาษาไทย ให้บริการเวลา 9.00 – 18.00 น.)

** เพิ่มเติม - หมายเลขติดต่อหน่วยงานราชการไทยในญี่ปุ่น กรณีฉุกเฉิน 

 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว +81(0) 90-4435-7812

 • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซาก้า +81(0) 90-1895-0987

 • สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟุกุโอกะ +81(0) 90-2585-3027, +81(0) 90-9572-1515

 • สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองนาโกย่า +81(0) 5-2963-3451


 

10. ของต้องห้ามเข้าญี่ปุ่น **รวมถึงกัญชง/กัญชา
ที่สนามบินมีความเข้มงวดในการตรวจค้นหาสิ่งของที่ผู้เดินทางนำเข้ามาในประเทศญี่ปุ่น โดยมีข้อห้ามนำเข้ารายการต่อไปนี้

 1. เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์ เช่น ไส้กรอก ,กุนเชียง ,แหนม ,แฮม ,หมูยอ ,หมูหยอง และน้ำนมดิบ

 2. ผักและผลไม้บางชนิด เช่น กล้วย ส้ม มะเขือเทศ พริกสด ฝรั่ง ลิ้นจี่ มังคุด แก้วมังกร มะม่วง

 3. ยา 11 ชนิด คือ TYLENOL COLD , NYQUIL , NYQUIL LIQUICAPS , ACTIFED , SUDAFED , ADVIL COLD & SINUS , DRISTAN COLD/ “NO DROWSINESS” , DRISTAN SINUS , DRIXORAL SINUS , VICKS INHALER และ LOMOTIL

 4. แมลง

 5. ดิน ,พืชที่มีดินติดอยู่ ,แกลบ และฟางข้าว **รวมถึงกัญชง/กัญชา

 6. เงินสดที่มากเกินไป

 7. สิ่งของที่ไม่มีใบอนุญาตในการนำเข้า ได้แก่ ของจำพวกผลไม้ เช่น ทุเรียน สับปะรด จำพวกผักแห้ง เช่น พริกแห้ง ถั่ว รวมถึงเมล็ดพันธ์ต่าง ๆ

 8. สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

 9. หนังสือ หนังดีวีดี และสื่อ แนว 18+ ที่เกี่ยวกับเด็ก


---------------------------------------------------------------

 

ดูข้อมูลอื่นๆ ในการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น รวมถึงคำแนะนำต่างๆ ได้ที่ https://www.japan.travel/en/practical-coronavirus-information/

 

ขอบคุณข้อมูลจาก