เดินป่าเล่นชิลๆ เที่ยวสไตล์ยุคโควิด

มาเดินเล่นที่ Togakushi National Park เราขับรถกันขึ้นเขาไป ทางค่อยลำบากในการขับ ถ้าขับรถไม่แข็งไม่แนะนำค่ะ พอถึงเราก็จอดรถที่เข้าเตรียมไว้สำหรับนักท่องเที่ยว แล้วเดินเที่ยวรอบๆนั้นหลังจากถ่ายรูปเป็นพิธีแล้ว เราก็ขับรถต่อเพื่อไปศาลเจ้าใกล้ๆนั้น ระหว่างทางสวยมากกกสามารถถ่ายรูปธรรมชาติสวยๆได้ตลอดทางเราต้องเดินเท้าเข้าไปในบริเวณศาลเจ้า ซึ่งข้างในพื้นที่เยอะและมีขนาดใหญ่มาก