ไดฟูกุ แสนอร่อย

โทชิกิ เป็นเมืองแห่งสตอร์เบอรรี่ พอเอามารวมกับไดฟูกุ ความนุ่มจากไดฟูกุและหอมหวานจากสตอร์เบอรี่ ลงตัวสุดๆ