อัพเดตสถานการณ์ในฮาโกดาเตะ

วันนี้ผู้เขียนมาทำงานล่ามนอกสถานที่ค่ะ เลยต้องใช้บริการรถไฟชินเก็นเซ็น จึงมาที่สถานี Shin-Hakodate Hokuto ซึ่งเป็นสถานีปลายทางของชินกันเซ็นในฮอกไกโดในปัจจุบันนี้ค่ะ

จากสถานีที่เคยคึกคัก ในวันจันทร์แบบนี้กลับรกร้างว่างเปล่า มีเพียงเจ้าหน้าที่