งานซากะบอลลูน 2020 ถูกยกเลิก

งานเทศกาลบอลลูนชื่อดังที่มีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกที่จัดทุกปีที่เมืองซากะ ถูกประกาศอย่างแน่ชัดแล้วว่ายกเลิกในปีนี้ค่ะ