ตากบ๊วย ทำบ๊วยดองค่ะ

วันนี้อากาศดี คุณยายชาวญี่ปุ่นก็จะเอาบ๊วยออกมาตากแดดเพื่อทำบ๊วยดอง หรืออุเมะโบชิเก็บไว้ทานได้ตลอดปีค่ะ

ที่บ๊วยมีสีออกแดงๆม่วงๆเพราะคุณยายผสมใบชิโสะแดง ทำให้ได้สีแดงจากใบชิโสะแดงค่ะ

สีธรรมชาติล้วนๆเลยนะคะนี่คือใบชิโสะแดงค่ะ

มีเหลือเยอะ นอกจากทำอุเมะโบชิแล้วคุณยายยังตากแห้งแล้วเอามาปั่นเก็บไว้ทานได้ด้วยค่ะ

เป็นฟุริคาเคะโรยข้าว คุณตาชอบทานมากค่ะ