โอกินาวา ซี ซอล์ท อาโออิอูมิ (เกลือบริโภคไม่เสริมไอโอดีน) (ตรา อาโออิอูมิ) 120g


ชื่อ
โอกินาวา ซี ซอล์ท อาโออิอูมิ (เกลือบริโภคไม่เสริมไอโอดีน) (ตรา อาโออิอูมิ)

Name
Okinawa's Sea Salt AOIUMI

商品名
沖縄の塩 青い海

ปริมาณ
120 กรัม

ราคา
110 บาท

รายละเอียดสินค้า
เกลืออาโออิอูมิ เป็นเกลือทีได้จากน้ำทะเลชายฝั่งเมืองอิโตมัน ในจังหวัดโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น ที่มีความยาวตลอดชายฝั่งเพียง 2,000 เมตรเท่านั้น รสชาติของเกลืออาโออิอูมินั้นไม่เพียงมีรสเค็มของเกลือเท่านั้น ยังมีรสหวานเล็กน้อย เหมาะแก่การนำไปปรุงอาหารญี่ปุ่น อาหารยุโรป อาหารจีน และอาหารนานาประเทศได้ดี

วิธีการรับประทานแนะนำ
เหมาะนำไปประกอบอาหารได้ทั้งอาหารญี่ปุ่น, อาหารตะวันตก และอาหารไทย

ส่วนผสม
น้ำทะเล 100%

ผู้นำเข้า
บริษัท โกเบ-ย่า โชกุฮิน โคเงียว จำกัด