เดินชมดอกมิซึบะโชะในป่าอิวาเตะวันนี้ขับรถจากเมืองที่อยู่มาประมาณ 1ชม.นิดๆเพื่อมาชมดอกมิซึบะโชะ Mizubasho คล้ายดอกเดหลี(水芭蕉 : Lysichiton camtschatcense Schott) ที่เมืองนิชิวากะ จังหวัดอิวาเตะค่ะ


อยู่รวมกันเป็นกลุ่มสวยมากๆเลยค่ะ
ดอกนี้ถือเป็นพืชที่มีวงจรชีวิตยาวนานหลายปี พบได้ในหนองน้ำในเขตหนาว ระยะเวลาผลิดอกจะเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิของแต่ละปีค่ะ โดยจะอยู่ระหว่างกลางเดือนเมษายน ถึงต้นเดือนพฤษภาคม โดยช่วงปลายเดือนเมษายนจะเป็นช่วงที่ดอกกำลังสวยที่สุดนะคะน้ำริมธารนี้คือน้ำที่ไหลคือหิมะจากยอดเขาละลายลงมาค่ะ