รถไฟสายบุญ!! ธีมเจ้าแม่กวมอิมพาส่งวัดนินนาจิที่เกียวโต

รถไฟขบวนนี้ถูกซ่อมแซ่มและปรับปรุงใหม่เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดแสดงพิเศษของวัดนินนาจิ (Ninnaji) ในเกียวโตในช่วงฤดูใบไม่ผลิที่ผ่านมา ซึ่งการตกแต่งของรถไฟเป็นการตกแต่งศิลปะทางศาสนา!!การตกแต่งเน้นการตกแต่งโดยใช้พระโพธิสัตว์กวนอิมเป็นแบบ เมื่อมองจากด้านนอกจะเห็นป้ายกลม ๆ หน้าขบวนเป็นรูปพนมมือของรูปปั้นพระโพธิสัตว์กวนอิม เขียนคำว่า "ขบวนรถไฟเจ้าแม่กวนอิม ไปสักการะเจ้าแม่กวนอิมที่วัดนินนาจิกันเถอะ"ภายในขบวนตกแต่งลวดลายต่าง ๆ ของพระโพธิสัตว์กวนอิม เมื่อเข้าขบวนจะต้องสะดุดตากับมือของเจ้าแม่กวนอิมสีทอง ปางต่าง ๆ ห้อยลงมาที่กลางขบวน

ส่วนด้านข้าง ผนังรถไฟด้านในก็จะเป็นภาพปางพระโพธิสัตว์กวนอิม ตกแต่งอยู่ภายในรอบตัวรถไฟ ดูมีสเน่ห์แบบมีมนตร์ขลังนอกจากนี้ห่วงมือจับในรถไฟยังตกแต่งด้วยไม้ที่พิมพ์ภาพเป็นรูปของรูปปั้นพระโพธิสัตว์กวนอิม แน่นอนว่าถูกตกแต่งอย่างสวยงามสมควรแก่ชื่อ  "ขบวนรถไฟเจ้าแม่กวนอิม(観音電車)""ขบวนรถไฟเจ้าแม่กวนอิม(観音電車)" จะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน นี้ ดังนั้นผู้คนในแถบชานเมืองของเกียวโตหรือนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดฤดูร้อนไปจนถึงฤดูใบไม้ร่วงควรลองนั่งรถไฟสายบุญนี้ดูนะจ๊ะ

อ้างอิง : https://mag.japaaan.com/archives/101089