โกดังอิฐแดง(คาเนะโมริโซโก)แห่งฮาโกดาเตะในวันที่ร้างผู้คน

เผลอเดียวก็เป็นเวลาเกือบครึ่งปีแล้วที่โคโรน่าไวรัสเริ่มระบาดที่ญี่ปุ่น เมื่อเที่ยวบินจากต่างประเทศถูกระงับ สนามบินในเมืองเล็กๆอย่างฮาโกดาเตะจึงเหลือเพียงเที่ยวบินภายในประเทศ นักท่องเที่ยวค่อยๆห่างหายไปจนจำนวนกลายเป็นศูนย์ในที่สุด

โกดังอิฐแดงแห่งฮาโกดาเตะ หรือคาเนะโมริโซโก (Kanemori Redbrick Warehouse)  หนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญที่นักท่องเที่ยวต้องมาเยือนเมื่อมาเที่ยวฮาโกดาเตะ วันนี้กลับกลายเป็นสถานที่ที่ไร้นักท่องเที่ยวทั้งชาวญี่ปุ่น และชาวต่างชาติ แม้ว่าร้านค้าทั้งหมดจะกลับมาให้บริการเป็นปกติแล้วก็ตาม มีเพียงผู้คนที่อากาศอยู่ในเมืองมาเดินเล่นในบรรยากาศเงียบสงบริมท่าเรือแห่งนี้เท่านั้น