รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม "Kanagawa Night : Wonderful Memory of Kanagawa" ฟรี! 42 คู่ (84 ท่าน)

รายชื่อผุ้โชคทีได้รับเชิญไปร่วมงาน มีดังต่อไปนี้


พิชญ์สินี ลู่สุวรรณเลิศ - ณัฎฐ์ธนิก ลู่สุวรรณเลิศ
Phobchok Ploymukda - Matsaya Koetphan
กฤษณะ แสงเพ็ชร - crazycatza
นภาพร สิรภัทรเมธา - Panthee promvongsanon
ธัญญภรณ์ ธรรมนารักษ์ - นงนุช ภัทรพงศ์พันธ์
Sujira Rodchuer - Yuko Saruta
ชื่นบุญ เอื้อเสถียรพงศ์ - Suyada Viriyaloetvit
Pinthong Tonrub - Piboonporn Wongsuannoi
สาธิต อิ่มใจ - Jib Orawan
วรารัตน์ รอดเชื้อ - ไพศาล บินนาแซ
รัตน์เกล้า วัฒนกิจ - Surasak Sawadee
ภัทรชัย ม่วงสุนทร - nattajaree.pongpakawat
วิไลวรรณ ศรีสวัสดิ์ - ratch srisawat
ชนัญชิตา บุญจันทร์ - ยศสิริ เภสัตเวช
pramote trihatthasap - FB/profile.php?id=100000881493650
มะลิ ตั้งสุวรรณ - Kla Tangsuwan
ณัฐธิดา เกิดแล้ว - trinset.weeraphan
ธนกฤตา นุ่มสารพัดนึก - ภานุวัฒน์
ภัสราภรณ์ ฉันทรัชดา - nuttapong pong
ภวพล โรจน์คุรีเสถียร - ducky.dardarz
พัณฑิตา เนื่องสกุล - numickiiz
อรุณพร พฤกษ์ภัทรานนต์ - ณัฐวุฒิ ชัยช่อฟ้า
จิรพงษ์ จิรวรพัฒน์ - Rotsukon M.
Songwit Assawamateerungrot - วีระชาติ
kamonbhat Raksuan - Hirun Ya
ญาณิภา โกวิทอิสริยะ - bp_luvy
นพปฎล วิศิษฐ์กิจการ - khunnuyim.sunshine
kunnapat Wannanirut - Sarocha Chareyalerpongsa
ยอดเฉลิม เชิญศิริดำรงค์ - Paii Khemachart
ศิวภรณ์ มโนมัยสันติภาพ - SunShiRokong
ทิพวิมล ไตรกูล - ณัฐวุฒิ ธีรจารุกุล
สุเทพ เตรียมวิทยา - แก้วตา เตรียมวิทยา
noppadon sampalin - Dk duke
ระวิวรรณ เขียวหนู - patto52jp
นงนุช แก้วมงคล - Sittipun Satchavit
Sureerat Jampatong - Chanapol Intasiri
Suppanuch Sukparungsee - Choltit Rattanasetyut
มนทิรา รอบคอบ - Surachet Robkob
นางสาวศุภิสรา แย้มมณี - วรัชญ์ มหาทุมะรัตน์
พสิษฐ์ สถะบดี - ชญานิษฐ์ สถะบดี
ณัฐกุล อาชวกุลเทพ - Nan Light
นวลหง วัฒนกิจเจริญ - Chanya warat


*ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้คนอื่นได้*

ทางเราจะส่ง sms ไปให้ทางโทรศัพท์ หรือ Whattapp (เฉพาะผู้โชคดีเท่านั้น คนที่จะพาไปด้วยจะไม่ได้รับข้อความ) เมื่อได้รับแล้วขอให้ส่ง sms เพื่อยืนยันสิทธิ์ของทั้งผู้โชคดีและคนที่จะพาได้วย ภายในวันที่ 15 พ.ย. 56 เวลา 17.00 น. หากไม่ส่ง sms มายืนยัน ทางเราจะขอยกเลิกสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมของท่าน

กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 21 พ.ย. 56 เวลา 19.00 – 21.00 น.

ผู้โชคดีที่ได้เข้าร่วมงานสามารถมาลงทะเบียนที่หน้างาน เวลา 18.30-19.00 น.

สถานที่จัดงาน : The Connecion ติดสถานี MRT ลาดพร้าว(ทางออก4)
*** สามารถจอดรถได้ที่ The Connecion ***

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รางวัลเข้าร่วมกิจกรรมด้วยนะครับ :)