พาชมสวนดอกไฮเดรนเยียในฮาโกดาเตะ

ปลายเดือนกรกฎาคมนี้ หลายๆภูมิภาคคงเข้าสู่หน้าร้อนเต็มตัวแล้ว แต่ฮอกไกโดเพิ่มจะเริ่มค่ะ ช่วงนี้มีฝนตกประปราย แต่ฮอกไกโดมีปริมาณน้ำฝนต่อปีน้อยมาก จนอาจจะพูดได้ว่าฮอกไกโดไม่มีหน้าฝน

อย่างไรก็ดี ที่นี่ยังมีทุ่งดอดไฮเดรนเยียให้ชมค่ะ ซึ่งจะบานช่วงปลายกรกฎาคม-สิงหาคมของทุกปี

วันนี้เราชมดอกไฮเดรนเยียกันที่สวยชิมินโนะโมริ(Shimin no more) สวยแค่ไหนตามไปดูภาพได้เลยค่ะ