หน้าร้อนนี้ต้องแตงโมสิคะ

พอผ่านฤดูใบไม้ผลิ ที่ชาวบ้านเริ่มปลูกพัก
ฤดูฝนปนร้อนก็คือช่วงเวลาเก็บเกี่ยวผักผลแล้วค่ะ
นี่คือแตงโมที่ปลูกเองในบ้านลูกใหญ่มากๆ
แบ่งกันทานได้ 2-3 วันเลยค่ะ