บรรยากาศการทำนาในญี่ปุ่น

วันนี้พามาดูการปลูกข้าวในเมืองคานาซาว่าในญี่ปุ่น ซึ่งใช้เวลาการเอากล้าลงแปรงแค่เพียง 2 วันก็เสร็จค่ะ

แต่ละบ้านจะลงปลูกไม่พร้อมกัน ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศแต่ละเมือง แต่ละวันด้วยค่ะ

โดยมีผู้ช่วยเป็นคนในครอบครัว และคุณพ่อเป็นคนขับรถปลูกค่ะ

อุปกรณ์ปลูกกล้ายืมมาจากสหกรณ์การเกษตรค่ะ

เราต้องเอาไปคืนเค้าด้วย

นี่คือกิจกรรมที่ทำในการเอาปล้าลงปลูกในญี่ปุ่นค่ะ

จากนี้ก็คอยดูแลใส่ปุ๋ยกันต่อค่ะ

เมืองนี่จะเก็บเกี่ยวกันช่วงเดือนสิงหาคมค่ะ