แบกไม่ไหว...ที่ไหนว่าง? ตอน 1 “ตู้ล็อกเกอร์ฝากสัมภาระอยู่ที่ไหนกันบ้าง ตามสถานีใหญ่ ๆ ในโตเกียว”

ในเมืองโตเกียว ตู้ล็อกเกอร์หยอดเหรียญสำหรับฝากสัมภาระ (Coin Locker) จะถูกตั้งอยู่ในแต่ละแห่ง เช่น ห้างสรรพสินค้า แหล่งช้อปปิ้งรอบ ๆ สถานีและภายในสถานีรถไฟ รวมไปถึงรถไฟฟ้าใต้ดิน (ด้านในและด้านนอกประตูตรวจตั๋ว) ในส่วนของสถานีรถไฟขนาดใหญ่ มีแนวโน้มที่ตู้ล็อกเกอร์หยอดเหรียญจะเพิ่มมากขึ้น และจะตั้งอยู่ใกล้ ๆ บริเวณประตูตรวจตั๋วและทางเดินหลัก ที่ผู้คนสามารถมองเห็นได้ง่าย และที่ยังกำลังใช้งานอยู่ก็มีจำนวนมาก แต่ทว่า ถ้าหากเปรียบเทียบแล้วยังมีจุดที่ไม่ค่อยมีใครรู้จัก และพบเห็นตู้ล็อกเกอร์หยอดเหรียญว่าง! อยู่ใกล้สถานที่ที่นึกไม่ถึงมาก่อน!

จำนวนตู้ล็อกเกอร์ที่อยู่ใกล้สถานีรถไฟหลักและสถานที่ท่องเที่ยว
จากข้อมูลบนเว็บไซต์  '' Coin Locker Navi '' ที่แนะนำสถานที่ จำนวน ขนาด และค่าบริการ ของตู้ล็อกเกอร์หยอดเหรียญที่อยู่ในใจกลางเมืองโตเกียวและโอซาก้า สรุปไว้ว่า มีตู้ล็อกเกอร์หยอดเหรียญจำนวนมากที่อยู่บริเวณรอบ ๆ สถานีหลักในเมืองโตเกียว         อ้างอิงจากตารางที่ ระบุไว้ด้านล่าง ว่าสถานีไหนมีจำนวนตู้ล็อกเกอร์หยอดเหรียญมาก และสถานีไหนที่สามารถใส่ขนาดของ กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ หรือใหญ่พิเศษได้ มาดูกันว่าตู้ล็อกเกอร์หยอดเหรียญในสถานีไหน? จะมีจำนวนมากที่สุด


สถานีรถไฟชินจูกุ (Shinjuku Station)
สถานีรถไฟชินจูกุ (Shinjuku Station) ที่มีผู้โดยสารจำนวนมากที่สุดในโลก มีจำนวนตู้ล็อกเกอร์หยอดเหรียญดีที่สุด เป็นอันดับ 1  ตู้ล็อกเกอร์จะถูกตั้งอยู่ในแต่ละแห่งของสถานี ได้แก่

 1. รถไฟเจอาร์ (JR)

 2. รถไฟสายโอดะคิว (Odakyu Line)

 3. รถไฟสายเคโอ (Keio)

 4. ใกล้ ๆ ประตูตรวจตั๋วแต่ละสายของรถไฟฟ้าใต้ดินโตเกียว (Tokyo Subway)

 5. ถนนทางเชื่อม

 6. ชั้นใต้ดินด้านทิศตะวันตก (West Underground Plaza)
  **(ในกรณีที่ตู้มีขนาดเล็กจะขึ้นอยู่กับสถานที่นั้น)**


บริเวณที่มีตู้ล็อกเกอร์หยอดเหรียญ:สถานีรถไฟชินจูกุชั้นใต้ดินทางออกด้านทิศตะวันตก ทางเข้าที่จอดรถ

วิธีการเดินทาง:

 1. ออกจากประตูตรวจตั๋วด้านทิศตะวันตก (JR West Exit) ชั้นใต้ดินชั้น 1

 2. จากนั้นลงบันไดที่ป้ายทางออก Shinjuku Station West Exit Parking Lot จะอยู่หลังตู้ล็อกเกอร์หยอดเหรียญ ทางขวามือแล้วลงไปยังชั้นใต้ดินชั้น 2

 3. พอลงบันไดแล้วเลี้ยวซ้าย (จะผ่านร้าน Doutor Coffee)


ราคา (1ครั้งต่อวัน):ขนาดเล็ก 300 เยน, ขนาดกลาง 500 เยน, ขนาดใหญ่ 800 เยน
วิธีการชำระเงิน: เงินสด, บัตร IC
วิธีล็อค: PIN หรือบัตร IC
เวลาที่ให้บริการ: 6:00 - 24:00 น.
ระยะเวลาใช้งาน: 3 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มต้นใช้งาน

สถานีรถไฟโตเกียว (Tokyo Station)
สถานีรถไฟโตเกียวเป็นศูนย์กลางของรถไฟชินคันเซ็น (Shinkansen) ที่ใช้เดินทางเข้า – ออก ไปในแต่ละแห่ง จากรถไฟสายJRยามาโนเตะ (JR Yamanote Line) และรถไฟสายชูโอ (Chuo Line) เป็นต้น บริเวณที่มีตู้ล็อกเกอร์ใช้งานเป็นจำนวนมาก คือโถงตรงกลางทางเดิน และโถงทางเดิน ชั้นใต้ดินชั้น 1 และจุดที่ผู้คนมีโอกาสที่จะเดินผ่านน้อย คือทางเดินด้านทิศเหนือ และทางเดิน        ชั้นใต้ดิน

บริเวณที่มีตู้ล็อกเกอร์หยอดเหรียญ :สถานีรถไฟเจอาร์โตเกียว (JR Tokyo) ด้านในประตู ตรวจตั๋วชั้นใต้ดินชั้น 2 

วิธีการเดินทาง:

 1. เข้าทางประตูตรวจตั๋วสถานีเจอาร์โตเกียว (JR Tokyo) ที่ป้าย Marunouchi Underground Central Exit ถ้ามาจากด้านในประตูตรวจตั๋ว ให้ใช้เส้นทางส่วนกลางที่ชั้นใต้ดินชั้น 1 ไปยังทางออก Marunouchi

 2. จากนั้นลงบันไดเลื่อนไปยังป้ายนาริตะเอ็กซ์เพรส (Narita Express) ทางด้านขวา

 3. เมื่อลงจากบันไดเลื่อน ให้เดินเลี้ยววนซ้ายแล้วตรงไป


ราคา (ต่อ 1 วัน): ขนาดเล็ก 400 เยน, ขนาดกลาง 500 เยน, ขนาดใหญ่ 600 เยน
วิธีการชำระเงิน: เงินสด
วิธีล็อค: กุญแจ
เวลาการใช้งาน: ตั้งแต่รถไฟขบวนแรกจนถึงขบวนสุดท้าย
ระยะเวลาใช้งาน: 3 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มต้นใช้งาน

สถานีรถไฟอุเอโนะ (Ueno Station)
สถานีรถไฟเจอาร์อูเอโนะ (JR Ueno Station) จะมีลักษณะเด่นคือตู้ล็อกเกอร์จะตั้งอยู่หลาย ๆ ที่ทั้งด้านในและด้านนอกประตูตรวจตั๋ว ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าถ้าเทียบจากจำนวนทั้งหมด

บริเวณที่มีตู้ล็อกเกอร์หยอดเหรียญ:สถานี JR Ueno ด้านนอกประตูตรวตั๋วกลาง ทางออกอาซากุสะ (Asakusa Exit)

วิธีการเดินทาง:

 1. เลี้ยวซ้ายทันทีหลังจากออกจากประตูตรวจตั๋วกลาง(Central Gate) ของสถานี JR Ueno

 2. จากนั้นมุ่งยังทางออกทางออกอาซากุสะ (Asakusa Exit)

 3. อยู่ด้านซ้ายมือ


ราคา (1ครั้งต่อวัน):ขนาดเล็ก 400 เยน, ขนาดกลาง 500 เยน, ขนาดใหญ่ 600 เยน
วิธีการชำระเงิน: เงินสด, บัตร IC
วิธีล็อค: PIN หรือบัตร IC
เวลาที่ให้บริการ: 6:00 - 24:00 น.


ข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อ!!คุณนำสัมภาระไปฝาก


แนะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับคนที่อยากฝากสัมภาระ เช่น ในกรณีที่ตู้ล็อกเกอร์หยอดเหรียญ ไม่ว่างใช้งาน (สถานที่เก็บกระเป๋าเดินทาง) นอกเหนือจากระบบการใช้งานและเว็บไซต์ที่เป็น ประโยชน์ ในขณะที่คุณค้นหาตู้ล็อกเกอร์หยอดเหรียญ

ฟังก์ชั่นค้นหาตู้ล็อกเกอร์หยอดเหรียญ Suica

คุณสามารถค้นหาตู้ล็อกเกอร์หยอดเหรียญ Suica ที่พร้อมใช้งานได้แบบเรียลไทม์ ที่ตั้งอยู่ใน สถานีชินางาวะ (Shinagawa Station], สถานีอิเกบูกุโระ(Ikebukuro Station], สถานีรถไฟชินจูกุ (Shinjuku Station) และสถานีรถไฟโตเกียว(Tokyo Station) โดยไอคอนของตู้ล็อกเกอร์หยอด เหรียญบนแผนที่สถานีจะแสดงเป็นสีเขียวเมื่อมีที่ว่างเยอะและเป็นสีส้มเมื่อมีที่ว่างน้อยนอกจากจะมีบริการฝากสัมภาระที่ตู้ล็อกเกอร์แล้วเนี่ย รู้มั้ย?ยังมีบริการรับฝากกระเป๋าอื่น ๆ อีกด้วยนะ >> ตอน 2

ที่มา: https://livejapan.com/   https://livejapan.com/ja/

ที่มารูปภาพ: https://popple-news.com/