มหาวิทยาลัยคานาซาว่าช่วงโควิด 19

มหาวิทยาลัยคานาซาว่า(kanazawa university) ช่วงโควิด 19 ในวันที่ไร้ผู้คน


เพราะนักศึกษาเรียนออนไลน์ ทำให้บรรยากาศเงียบเหงามากค่ะ
ปกติโต๊ะตรงนี้จะเต็มไปด้วยนักศึกษา วันนี้ว่างเปล่ามาก
มีพนักงานบางคนที่ได้รับอนุญาตให้มาทำงานได้ แต่ต้องมี Social distancingข้างนอกหญ้าขึ้นเป็นสวนแล้วค่ะ