ทาเคโอะออนเซนในวันที่ไร้นักท่องเที่ยว

Posted by :

ทาเคะโอะออนเซ็นวันนี้ก็ยังว่างเปล่าแม้ว่าญี่ปุ่นจะปลดล็อกพรก. ฉุกเฉินแล้วก็ตาม วันนี้โรงแรมต่างๆยังคงปิดให้บริการ โรงอาบน้ำออนเซ็นก็ยังปิดจนถึงกลางเดือนมิถุนายนค่ะ ตามถนนสายออนเซ็นไม่มีนักท่องเที่ยวเดินเล่นเลยค่ะ ได้แต่หวังว่านักท่องเที่ยวจะกลับมาเมืองออนเซ็นเก่าแก่นี้เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นค่ะ


Comment here

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง