มหาวิทยาลัยคานาซาว่าช่วงโควิด 19

มหาวิทยาลัยคานาซาว่า(kanazawa university) ช่วงโควิด 19 ในวันที่ไร้ผู้คน

เพราะนักศึกษาเรียนออนไลน์ ทำให้บรรยากาศเงียบเหงามากค่ะ

ปกติโต๊ะตรงนี้จะเต็มไปด้วยนักศึกษา วันนี้ว่างเปล่ามาก

มีพนักงานบางคนที่ได้รับอนุญาตให้มาทำงานได้ แต่ต้องมี Social distancing

ข้างนอกหญ้าขึ้นเป็นสวนแล้วค่ะ

Comment here

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง