ศาลเจ้ายูโตคุ อินาริ เมืองคาชิมะ

ศาลเจ้ายูโตคุ เป็น 1 ใน 3 ศาลเจ้าอินาริที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น เป็นศาลเจ้าคู่บ้านคู่เมืองคาชิมะ จังหวัดซากะ โดยเป็นสถานที่ถ่ายละครเรื่อง กลกิโมโนด้วยค่ะ