Tokyo Disney Land & Tokyo Disney Sea ขึ้นราคา!!

สวนสนุกสถานที่ท่องเที่ยวอันโด่งดังของญี่ปุ่น “Tokyo Disney Land” และ “Tokyo Disney Sea” จะทำการปรับขึ้นราคาบัตรประเภท Day Passport, Year Passport และ Senior Passport ไม่ว่าจะเป็น บัตรสำหรับผู้ใหญ่, นักเรียน, และ เด็ก  ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 เป็นต้นไป


info01
บัตร 1 Day Passport สำหรับผู้ใหญ่จากราคาปกติ 6,400 เยน ปรับเป็น 6,900 เยน (ปรับขึ้น 500 เยน)

บัตร 1 Year Passport สำหรับผู้สูงอายุนั้น จากราคาเดิม 41,000 เยน ปรับเป็น 50,000 เยน (ปรับขึ้น 9,000 เยน)

ทว่าไม่ได้ขึ้นเพียงราคาบัตร Passport เท่านั้น ยังขึ้นค่าจอดรถสูงสุดถึง 1,000 เยน  (จากราคาปกติ 2,000 เยน ปรับเป็น 3,000 เยน ในวันธรรมดา, เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )
ถือว่าเป็นโชคดีของผู้ที่ไปเที่ยว  “Tokyo Disney Land” และ “Tokyo Disney Sea” ก่อนวันที่ 1 เมษายนนี้ ก่อนที่ราคาบัตรนั้นจะขึ้น~♪

 

Tokyo Disney Land Official Website

 

http://www.tokyodisneyresort.jp/tdl/