1 ใน 10 หอสมุดที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น

หอสมุดเมืองทาเคโอะ ออนเซน (Takeo city Library) นั้นถือได้ว่าเป็น 1 ใน 10 หอสมุดที่มีดีไซน์ที่สวยงามที่สุดของญี่ปุ่น โดยนักท่องเที่ยวนิยมแวะมาถ่ายรูปกันค่ะ