บรรยากาศ Supermarket ณ คะมะคุระ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า หรือ Covid - 19 ในประเทศญี่ปุ่นยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง

ทางรัฐบาลญี่ปุ่นไม่มีกฎหมายบังคับให้ประชาชนอยู่แต่ในบ้าน ทำได้เพียงขอความร่วมมือจากประชาชนให้เว้นระยะ และอยู่ห่างกันสักนิด รวมถึงการออกมาจับจ่ายซื้อของก็ขอให้เว้นระยะการ Shopping คือ 1 ครั้ง เว้นไป 3 วัน ค่อยออกมาใหม่

ทางบ้าน Kamakura International House ก็ขอนำภาพบรรยากาศของ Supermarket แห่งหนึ่งในเขตคะมะคุระ จ.คะนะงะวะ มาให้ดูกันค่ะ