ชมพระอาทิตย์ที่อู่ต่อเรือฮาโกดาเตะ

วันนี้เดินหลงทางเข้าไปที่อู่ต่อเรือฮาโกดาเตะค่ะ เป็นสถานที่ที่คนภายนอกไม่ค่อยเข้ามามากนัก เพราะต้องเดินข้ามสะพานที่พาดผ่านทะเล และใช้บันไดเล็กๆเดินลงมายังเกาะ ที่ถมขึ้นมาเพื่อเป็นอู่ต่อเรือ เส้นทางนี้จึงมีเพียงคนที่ทำงานในอู่ต่อเรือใช้กันค่ะ

บริเวณอู่ต่อเรือแห่งนี้ ตั้งขนาบกับทะเลและรางรถไฟสาย JR Hokkaido ทางขึ้นสะพานนั้นเชื่อต่อกับตลาดเช้าฮาโกดาเตะ และมิโดริโนะชิมะ ซึ่งเป็นท่าเรือที่มีความสำคัญต่อการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นในสมัยโบราณค่ะ โดยเรือที่แวะมาเทียบท่าที่นี่ส่วนใหญ่จะมาจากรัสเซีย ซึ่งอยู่ใกล้ๆกับเกาะฮอกไกโดนั่นเอง