Starbuck แถวบ้านเปิดใหม่ ให้นั่งคนเดียว

ไปเป็นคู่ก็ต้องนั่งแยกนะฮะ   Newnormal ?  ถึงจะมาเป็นคู่ก็ต้องนั่งแยกโต๊ะ  เพื่อความปลอดภัย  มันจะเหงาๆหน่อยยยยยย