อากาศเริ่มร้อนแล้วนะ คานาซาว่า

แปลงผักรอบๆบ้านค่ะ

ที่คานาซาว่า พอหน้าหนาว หิมะจะตกหนักมาก ทำให้ไม่สามารถปลูกอะไรได้เลย

พอถึงฤดูใบไม้ผลิ ชาวเราเลยดีใจ เพราะได้ปลูกผักปลูกดอกไม้ เพิ่มสีสันให้ชีวิตกันอีกครั้งค่ะ