วัดชิเทนโนจิ กำลังจะกลับมาเปิดอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 8 มิถุนานี้

วัดชิเทนโนจิ คือวัดศาสนาพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นครับ โดยมีอายุราว 1400 ปี ที่แม้โครงสร้างจะดูใหม่เพราะผ่านการบูรณะมาหลายต่อหลายครั้ง แต่ก็เป็นศูนย์รวมจิตใจชาวพุทธของคนโอซาก้าเลยทีเดียวครับ


ในช่วงที่ผ่านมาหลังการระบาดของไวรัสโควิด19 ภายในส่วนของที่ตั้งเจดีย์ ชั้นที่มีเอกลักษณ์นั้นถูกปิดลงครับ แต่ข่าวดีล่าสุดก็คือ ทางวัดได้สินใจที่จะกลับมาเปิดอีกครั้งในวันจันทร์ที่ มิถุนายนนี้แล้วครับ