ชินจุกุในคืนวันศุกร์หลังประกาศภาวะฉุกเฉิน

ชินจุกุคนน้อยลงมาก ร้านปิดเกือบหมด ที่เปิดส่วนใหญ่เป็นร้านขายยา ร้านอาหาร ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากๆ ค่ะ