Ohanami at Ueda castle

ซากุระที่เมืองนากาโน จะบานช้ากว่าโตเกียวประมาณ 2 สัปดาห์ หน้าและรอบๆ ปราสาทอุเอดะ (Ueda Castle) จะกลายเป็นทุ่งสีชมพูหวานแหวว

เป็นปราสาทที่ยังเหลือซากเล็กไว้ให้ชมความสวยงาม

เพื่อนสามารถเดินทางมาจาก Nagano station เพียง 10 นาที ด้วย shinkansen หรือ 40 นาที ด้วย local train มาลงที่ Ueda station