อัพเดทต้นข้าวค่ะ

หลังจากที่ลงแปลงปลูกไป ตอนนี้ต้นข้าวเริ่มโตจนเห็นได้ชัดเลยนะคะ
เห็นแบบนี้ก็ต้องคอยใส่ปุ๋ยดูแลเหมือนกันนะคะ
นาที่นี่อาจจะแตกต่างจากที่ไทยตรงที่ในนาที่ญี่ปุ่นมีน้ำน้อยมากจนแทบไม่มีเลยค่ะ

ไว้จะมาอัพเดทเพิ่มตอนข้าวโตนะคะ