รีวิวหน้ากากอาเบะหลังจากใช้จริง 3 สัปดาห์?

หลังจากที่หน้ากากอาเบะมาส่งแล้วเราได้เก็บไว้โดยไม่ใช้เลย 1 ชิ้นและใช้จริง 1 ชิ้นในชีวิตประจำวัน เมื่อใช้เสร็จจะทำความสะอาดโดยการใส่ถุงตาข่ายซักในเครื่องซักผ้าค่ะ หน้ากากค่อนข้างหนาเพราะเป็นการซ้อนผ้าที่พับไว้ 5 ชั้น รวมแล้วมีผ้าเล็ก ๆ ซ้อนกันทั้งหมด 10 ผืน ขนาดค่อนข้างเล็ก

หากใช้ในชีวิตประจำวันส่วนตัวจะใส่ได้ไม่เกิน 1 ชั่วโมง หากใส่เกินกว่านั้นจะอึดอัดมากจนหายใจไม่ค่อยออกและเจ็บหูเล็กน้อย ขณะใส่ไม่สามารถอ้าปากกว้างได้ เช่นการจาม การตะโกน หรือการหาวเพราะหน้ากากจะปิดไม่มิดทันที เมื่อใช้มาซักพักก็มีด้ายหลุดลุ่ยบ้างแต่โดยรวมถือว่ายังแข็งแรงดีนะคะ

หลังจากซักเสร็จหน้ากากจะยับมาก (ดังภาพ) และหากเทียบกับหน้ากากอาเบะที่ยังไม่ได้ใช้แล้ว รู้สึกว่าขนาดจะเล็กลงเล็กน้อยด้วยค่ะ เมื่อเทียบกับหน้ากากธรรมดาแบบใช้แล้วทิ้งและหน้ากาก AIRism จะเห็นได้ว่ามีขนาดเล็กกว่ามาก หลังจากใช้แล้วพบว่าหน้ากากอาเบะเหมาะสำหรับผู้ที่มีใบหน้าเล็ก หรือเหมาะกับการใส่ไปทำกิจกรรมเบา ๆ ที่ใช้เวลาไม่นานและไม่แต่งหน้าค่ะ